Onze leden

Ons bestuur:

Bestuurslid
Gert Hoorman

De oprichters van onze club en daarmee Lid van verdienste:

Leden van Verdienste:

Onze kleppers:

Michel Baak
Robert Maljaars
Richard van Steen
Wim Hofstede
Willem Gorisse

Druk bezig om deze pagina weer invulling te geven!